ՎԱՃԱՌՈՂ ԳՆԵՐ`

ՄԵԾԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ՇԱՀՈՒՅԹԸ, ԴԻՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՊՐԱՆՔԸ ԵՎ
ԱՌԱՆՁՆԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ՄՐՑԱԿԻՑՆԵՐԻՑ ԳՆԻ ՄԻՋՈՑՈՎ


Առաջին դինամիկ, պարզ, արդյունավետ և սպառիչ սեմինարը գնագոյացման մարքեթինգի մասին

Դուք հաստատ ունեք այս խնդիրներից առնվազն մեկը`

● Մրցակիցներն անընդհատ իջեցնում են գները
● Մարժան 5-7% է, շահույթը մինիմալ է
● Բոլորը փնտրում են ամենաէժան տարբերակը
● Դուք ունեք որակյալ ապրանք, սակայն ինքնարժեքն էականորեն թանկ է մրցակիցներից


Ի՞ՆՉՆ Է ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸՍովորելու ենք սահմանել գներ,
որոնք կընդունվեն ու կսիրվեն Ձեր հաճախորդների կողմից
Սովորելու ենք իջեցնել և (ամենակարևորը)
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ գները՝ ավելացնելով վաճառքները
Սովորելու ենք վաճառել ավելի թանկ
Սովորելու ենք պահպանել գները դեմպինգի
ժամանակ


ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՇՎԱՐԿԸ


Երբ Ձեր մարժան 20% է, գնի 3% աճը բերում է Ձեր
շահույթի 15% աճի

Սովորեք ճիշտ օգտագործել գները և Դուք կկարողանաք
գեներացնել անսովոր շահույթներ Ձեր բիզնեսումՈՒ՞Մ ՀԱՄԱՐ Է ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՅՍ ՄԱՍՏԵՐ-ԿԼԱՍԸ


● Սեփականատերեր
● Գլխավոր տնօրեններ
● Կոﬔրցիոն տնօրեններ
● Բրենդ ﬔնեջերներ

● Մարքեթինգի բաժնի ղեկավարներ
● Վաճառքի բաժնի ղեկավարներ
● Պրոդուկտ ﬔնեջերներ
Ինչպես նաև այն մասնագետների համար, ովքեր պատասխանատու են ընկերություններում ապրանքների և ծառայությունների գների ձևավորման համար03-8814000000_bԳնագոյացումը նման է բազմաֆունկցիոնալ շվեյցարական

դանակի Գործիքները շատ են, բոլորն էլ օգտակար են և

պետք է իմանալ՝ ինչպես դրանք լավագույնս կիրառել


Ի՞ՆՉ ԿՍՈՎՈՐԵՔ՝


Դուք կսովորեք ﬔծացնել շահույթը զեղչերի կիրառմամբ

Դուք կսովորեք բարձրացնել գները և ճիշտ ներկայացնել հաճախորդներին

Դուք կիմանաք ինչպես ավելի օպտիմալ աշխատել՝ մաքսիմալ օպտիմալացնելով ծախսերը

Դուք կսովորեք կիրառել ոչ ստանդարտ և արդյունավետ մոտեցուﬓեր գների, զեղչերի և գնաճի հետ աշխատելիս

Դուք կսովորեք ﬔծացնել շահույթը զեղչերի կիրառմամբ
ԾՐԱԳԻՐ


Աﬔնակարևոր «տեսությունը»՝ Գնագոյացումը մարքեթինգի համակարգում

Ինչու է գինը մարքեթինգի ոչ լիարժեք գնահատված գործիք և ինչպես օգտվել դրանից

Գների տեսակներ

Զեղչերի տեսակներ

Գնագոյացման ռազմավարություններ՝ ներքին և արտաքին նախապայմաններ


Աﬔնակարևոր պրակտիկան

Գնի դերը հաճախորդի գիտակցության ﬔջ և հաճախորդի դերը գնագոյացման ﬔջ

Ինչպես գին սահմանել

Ի՞նչ անել, եթե հաճախորդին հետաքրքրում է ﬕայն ցածր գինը կամ աﬔնացածր գինը

Հիﬓավորում ենք գները՝

a. ունիկալ կոﬔրցիոն առաջարկ
b. բրենդը և դիրքավորումը՝ որպես գնային փաստարկներ
c. շահույթի հիﬓավորման գործիքներ. կիրառում ենք հաշվիչ ﬔքենաներ
d. ոչ թե գին, այլ արժեք Ինչպս դարձնել սեփական պրոդուկտը աﬔնաարժեքավորը շուկայում Ապրանքի/ծառայության արժեքի ձևավորման և բարձրացման գործիքներ

Ինչպե՞ս ճիշտ կրճատել մարքեթինգային ծախսերը

Ծառայությունների գնագոյացման առանձնահատկությունները

Գնագոյացումը՝ կախված արտադրանքի կյանքի ցիկլից

Մրցակիցներ և գներ՝ մոնիթորինգ, բենչմարքինգ

Ինչպե՞ս խուսափել գնային բախուﬓերից և նչ անել դեմպինգի ժամանակ

Զեղչեր. ինչպե՞ս է ճիշտ

Ինչպե՞ս ճիշտ բարձրացնել գները

Ինչպե՞ս գոյացնել գներ, որոնք ենթակա չեն հաﬔմատության

Գնային հնարքներ (աﬔնայն հավանականությամբ սա կլինի սեﬕնարի Ձեր սիրելի հատվածը, սակայն խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել նաև ծրագրի ﬓացած հատվածներին)

Ուսուﬓասիրում ենք գները 3 ուղի և 10 ստուգված գործիքներ, որոնք կդիպչեն ուղիղ նշանակետին

Սխալվե՞լ եք գնի ﬔջ։ Ի՞նչ անել։


Ամփոփում` աﬔնակարևոր «տեսությունը» + աﬔնակարևոր պրակտիկան 10 սլայդերում

Գնագոյացման ոսկե կանոններըԱյս սեﬕնարին անպայման մասնակցելու երեք պատճառ՝

1) Ինֆորմացիա, որը շատ արագ փողի է վերածվում
2) Մրցակային առավելություն. Դուք առաջինը կկիրառեք այս գործիքները Ձեր ոլորտում
3) Արագ փոխհատուցում. գնագոյացման հետ կապված ձեր ցանկացած որոշում բազմակիորեն կփոխհատուցի վարպետության դասի մասնակցությունը


ՌՈՄԱՆ ՏԱՌԱՍԵՆԿՈ, ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ
Արդեն 8 տարի է, ինչ զբաղվում եմ մարքեթինգով, որի ընթացքում հասցրել եմ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել շուրջ 50-ից ավել ռուսական ընկերությունների։ Հաճախորդներիս կազմում են՝ РЖД, SCA, Инвитро, Philips, GEMC, ЗАО «Птицефабрика Октябрьская», Phytobiotics, ЗАО «Атлас»։ Հանդիսանում եմ «Ես նորարար եմ» ռուսական նախագծի նախկին ղեկավարը, ինչպես նաև Krostu.com-ի համահիﬓադիրը և գլխավոր տնօրենը։

ԲԻԶՆԵՍ ԹՐԵՅՆԵՐ
Մարքեթինգի և արդյունավետության կառավարման բաց և կորպորատիվ թրեյնինգների հեղինակ և վարող։ 7 տարի է դասավանդում եմ մարքեթինգի հեղինակային կուրսեր MBA ծրագրերի շրջանակներում ՌԴ նախագահին կից ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության ռուսական ակադեﬕայում։ Մարքեթինգի վերապատրաստման դասընթացների հեղինակ Нетология-յում։

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
3 բարձրագույն կրթություն (քիﬕայի և տնտեսագիտության ոլորտում)։ MBA աստիճան։ Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու։ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸPREMIUM


✓ Աշխատանքային տետր


✓ Սուրճի ընդմիջում


✓ Լunch


✓ Welcome coffee


✓ Առաջին շարքեր


✓ Վկայական


✓ Գովազդի Հնարավորություն


✓ Բիզնես ընթրիք Ռ. Տառասենկոյի հետ


✓ Պրեզենտացիոն նյութեր


✓ Խորհրդատվություն Ռ. Տառասենկոյի հետ (1 ժամ)VIP


✓ Աշխատանքային տետր


✓ Սուրճի ընդմիջում


✓ Լunch


✓ Welcome coffee


✓ Առաջին շարքեր


✓ Վկայական
✓ Բիզնես ընթրիք Ռ. Տառասենկոյի հետ


✓ Պրեզենտացիոն նյութեր


BUSINESS


✓ Աշխատանքային տետր


✓ Սուրճի ընդմիջում


✓ Լunch


✓ Welcome coffee


✓ Շարքեր – դեպի առաջ


✓ Վկայական✓ Պրեզենտացիոն նյութեր


STANDART


✓ Աշխատանքային տետր


✓ Սուրճի ընդմիջում✓ Welcome coffee


✓ Շարքեր – դեպի վերջ

570.000150.00067.00045.000
-->